Avisblogging.

På bloggblogg anmeldes avisbloggene til Aftenposten, VG og Dagens Næringsliv. Bloggbloggs Tor Andre er kritisk, og mener ingen av disse egentlig når opp mht. de kriterier han setter for gode blogger.


På meg virker det som om avisene på denne måten forsøker å tappe inn i hypen blogging, uten egentlig å engang forsøke å bruke bloggene aktivt slik de bør gjøre. En god blogg er etter mitt syn et sted der man kan

- høre en annen, gjerne mer personlig stemme en de vi vanligvis hører
- lett finne igjen kilder og sitatsteder (avisene synes å ha satt seg fast i ideen om at ens kilder for enhver pris bør beskyttes - så altså ikke i bloggverdenen)
- inngå i diskusjoner med bloggeren, noe som krever at bloggeren selv følger med på kommentarene. Nå vet vi at tidlige forsøk på partilederblogger - eksempelvis Kristin Halvorsens - viste seg å bli ført i pennen av informasjonsmedarbeidere (og er per i dag en samleside for ymse intervjuer, kronikker og slagordkampanjer), og jeg mistenker at travle partiledere raskt setter bort denne type oppdrag til andre. Dermed faller mye av ideen bort.

Allikevel - debatten on hvorvidt avisene bør bedrive blogging eller ikke er og blir ordkløveri i mine øyne (og i andres), idet den stadige utviklingen av kommunikasjonsverktøy også vil måtte presse fram endringer i hvordan den syndikaliserte presse kommuniserer med folk på. Og at de i det minste forsøker å åpne plass for andre, er positivt i seg selv.

Personlig har jeg satt mest pris på think-tank-ideen til Aftenposten, - her har man i det minste funnet folk med avstand nok fra partikontorene til at de tør ytre seg i setnings form, og ikke i form av slagord. Dessuten finnes her grunnlag for virkelige ideologiske debatter, i motsetning til i partiene, der strategi synes å være viktigste rettesnor. 

Én kommentar

Raymond M. Kristiansen

31.aug.2005 kl.16:58

Ja, jeg er enig i at tankesmie-bloggen til Aftenposten virker mest spenstig, selvom vi alle ser hvordan for eksempel VG-bloggen medfører mange flere kommentarer. Det vil dog heldigvis være mange nok som interesserer seg for ideologiske debatter og således skap en arena for disse debattene. Etterhvert vil kanskje slagordsretorikken falle død om?Jeg er selv politiker og jobber også med blogging i regi av Blogsoft (som står bak weblogg.no). Jeg håper at bloggingen etterhvert vil medføre en reell endring i hvordan avisene forholder seg til publikum - men jeg ser ikke store muligheter for at dette skjer foreløbig. Det største problemet slik jeg ser det er at avisbloggene nesten alltid bare forholder seg til tradisjonelle måter å bedrive kommunikasjon på. En partileder eller annen prominent person skriver et leserbrev og klasker kanskje på et par linker og legger det ut. More of the same ..Men vi får se - håpet er at tiltak som Mandag Morgens blogg vil vekke mediabildet etterhvert.

Skriv en ny kommentar

BRD

BRD

37, Tromsø

Doktogradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø, fokus på sikkerhetsteorier, vitenskapsteori og olje- og gassvirksomhet i nord. Har pauset meg ut av bloggosfæren, men søker igjen nye kommunikasjonskanaler, ettersom FB og Twitter har sine åpenbare begrensninger.

Kategorier

Arkiv

hits