Slike kvinner vil gamle Paul ha

Jeg har tidligere, om enn med noe mer ironisk distanse, beskrevet hvor farlige kirker kan være. På dagens db.no finner man igjen at kirka kan gå på helsa løs. Å bli helgenerklært for å ha gått i døden istedet for å ta abort er rett og slett absurd. Hvis det fantes en gud, så ville han måtte ha tatt for seg d'høye herrer som fra sine høymoralistiske alter fortsetter å spy sine kvinnefornedrende forutinntattheter ut over verden.

Kvinner helst bør sitte stille (med knærne hardt presset sammen under et langt tekkelig skjørt, må vite) og gjøre som el papa sier, og går du i døden for det, ja så er det en pris han er mer en villig til å betale.

Det hadde bare vært stakkarslig, hadde det ikke vært for den makt den katolske kirken besitter. Ved hjelp av to moralske spørsmål er de med og sørger de for at millioner av mennesker forblir fattige; ved å advare mot bruk av kondom sørger de for at aids spres hurtigere, og ved å fordømme abort truer de med å sette et moralsk svimerke så stort og fornedrende at mange velger å leve sine liv som fødselsmaskiner.

Aids og overbefolkning. Sannelig har de truffet godt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

BRD

BRD

37, Tromsø

Doktogradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø, fokus på sikkerhetsteorier, vitenskapsteori og olje- og gassvirksomhet i nord. Har pauset meg ut av bloggosfæren, men søker igjen nye kommunikasjonskanaler, ettersom FB og Twitter har sine åpenbare begrensninger.

Kategorier

Arkiv

hits