Partitest

En av sommerens nettavis-agurker er interaktiv; man kan finne ut av hvilket parti man kan/ bør (alt ettersom) stemme på.  Det viser seg at man har fått ut noen interessante resultater. Blant annet er det en alvorlig diskrepans mellom hva folk tenker å velge før de tar testen og mot hvilket parti resultatet peker når testen er over. De fleste sier de vil stemme Ap, mens et overveldende flertall avtesterne havner i fanget på FrP. Se bare her:

Slik valgte test-personene før testen:
Arbeiderpartiet  24%
Høyre  22%
Fremskrittspartiet  19%
Sosialistisk Venstreparti  12%
Skal ikke stemme  6%
Venstre  5%
Kristelig Folkeparti  2%
Senterpartiet  2%
Andre partier  1%
Rød Valgallianse  1%
Kystpartiet  0%
Slik valgte test-personene i 2001:
Høyre  24%
Arbeiderpartiet  19%
Stemte ikke  17%
Fremskrittspartiet  12%
Sosialistisk Venstreparti  10%
Venstre  5%
Kristelig Folkeparti  4%
Senterpartiet  2%
Rød Valgallianse  1%
Andre partier  1%
Kystpartiet  0%

Test-resultat,


hele


landet: 29%
 17%
 16%
 12%
 9%
 8%
 4%

Så vil noen kanskje mene at dette er et uttrykk for at det egentlig er FrP som forstår den norske folkesjela, og at det burde være det største partiet; se bare hvordan de helt åpenbart er på linje med flertallet av befolkningen!

Vel, to problemer med en slik konklusjon. For det første vet alle at denne type frivillige stemmemålinger basert på svært forenklede problemstillinger favoriserer populistiske løsningsmodeller, for det andre kan man svært gjerne påstå at mye av grunnen ligger i at folk egentlig ikke aner hva en konsekvens av FrP's politikk ville være. Dessuten ligger det en vektingsformular i bakgrunnen her som er skjult for oss, og som vil i sterk grad påvirke utfallet (er det for eksempel slik at et nei til EU peker sterkere mot venstre enn mot ytterste høyre? Se det vet vi ikke).

Uansett er det et interessant resultat - særlig fordi over 32000 har tatt den - og en påminning om at man som velger ofte er uvant med å tenke over hvilke konsekvenser politiske standpunkter vil kunne ha hvis de blir implementert.

Hva slags resultat inntastets skribler oppnådde? Ikke et direkte overraskende et, selv om jeg kanskje stemmer annerledes når det kommer til stykket.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

BRD

BRD

37, Tromsø

Doktogradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø, fokus på sikkerhetsteorier, vitenskapsteori og olje- og gassvirksomhet i nord. Har pauset meg ut av bloggosfæren, men søker igjen nye kommunikasjonskanaler, ettersom FB og Twitter har sine åpenbare begrensninger.

Kategorier

Arkiv

hits