Dagens ansvarsfraskrivelse.

Dagens mest krampaktige ansvarsfraskrivelse fra en regjering på vikende front (se dette og dette) er Clemets patetiske forøk på å legge skylden for det nært totale fravær av satsning på humaniora og samfunnsfag i den nye forskningsmeldingen på miljøene selv. I et radiointervju på NRK Alltid Nyheter nettopp sa Clemet at de hadde mottatt forbausende få forslag til satsningsområder fra humaniora og samfunnsfag.

Dette er fagkretser som faller utenfor alt Clemet mener forskning skal være. Uten å kunne kaste om seg med fyndord som produktutvilking og gründervirksomhet er man i utgangspunktet havnet i bakleksa i fruens verden, noe som kan forklare mattheten i miljøet; man har ikke nødvendigvis såpass mye tid mellom hendene at man blir sittende og skrive forslag til forskningssatsning man sterkt mistenker vil bli undervurdert utfra statsrådens politiske vurderinger. I tillegg har erfaringer ervervet gjennom de siste årene vist at regjeringen Bondevik tilsynelatende prinsippfast har unnlatt å høre på ekspertise innenfor humaniora og/ eller samfunnsfag. Listen er lang og broket, her nevner jeg bare striden om nasjonale prøver i skolen, advarsler om bruk av italiensk marmor i Bjørvika, protester mot svingdørfinansiering i  Barnevern- og PPT,  advarsler om brudd på basale rettigheter for mennesker i flukt fra et stadig mer restriktivt innvandringsregime, presiseringer av at man uten lærere i skolen ikke vil kunne lære unger å løse selv de enkleste regneoppgaver -

- og man kunne forstatt en god stund til. Poenget er at jeg kjenner flere i forskningsmiljøer som har hatt ett inntrykk av at de prioriteringer som ligger til grunn for forskningsmeldingen først og fremst er politisk fundert, basert på en ide om hvordan forskningen skal finansieres, og dermed fokusert på "forskningsprodukter" som er salgbare til et næringsliv som ifølge planen skal stå for 2/3 av økningen i forskningsmidler.

Jeg er sjelden enig med fruen, men har til nå registrert at hun har stått for de valgene hun har gjort, om de har vært populære eller ikke. Hun viker nå fra dette idealet, og retter et skammelig angrep på en part i denne saken som allerede ligger med brukket rygg.

Det er på tide at hun pensjoneres tilbake til et forholdsvis ubetydelig direktørkontor, lengst inne i en lang, lang korridor hos NHO.

2 kommentarer

Tor Andre

21.apr.2005 kl.00:26

Målet med en forskningsmelding må vel være å fortelle hva som skal prioriteres. Så har man tatt noen klare valg på hva som skal få mer. Hva slags prioritering er det hvis alt skal få like mye?Å prioritere alt er å prioritere ingenting.

BRD

21.apr.2005 kl.08:21

Enig, men problemet her er at 1) Norge fremdelse forsker minst av alle land i Europa, slik at man strengt tatt burde prioritere alt av forskning, og ikke "bare" realfag og medisin og at 2)Clemet skyver ansvaret for den skjeve fordelingen over på forskningsmiljøene; hun hevder nemlig det er mangelen på respons fra humaniora og samfunnsfag som er grunnen til at det ikke satses i den retningen.

Skriv en ny kommentar

BRD

BRD

37, Tromsø

Doktogradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø, fokus på sikkerhetsteorier, vitenskapsteori og olje- og gassvirksomhet i nord. Har pauset meg ut av bloggosfæren, men søker igjen nye kommunikasjonskanaler, ettersom FB og Twitter har sine åpenbare begrensninger.

Kategorier

Arkiv

hits